SAS Programlarının Faydaları

Beynimiz vücut hacmimizin çok küçük bir kısmını kapladığı halde, vücudumuzun kullandığı enerjinin %30 gibi büyük bir kısmını harcıyor. Dolayısıyla spor yapmanın, sağlıklı besinler tüketmenin vücudumuz için önemi ne kadar büyük ise sağlıklı bir beyine sahip olmanın önemi de o kadar büyüktür.100Günümüzde 'Başarılı İnsan' kavramı beyninin her iki yarıküresini etkili kullanabilen ve gerektiğinde birinden diğerine kolaylıkla geçebilen olarak tanımlanır. SAS Centre uyguladığı dinleti programları ile;

 • Beynin işlevselliğini arttırır.
 • Sağ ve sol yarıküreler arasındaki iletişimi güçlendirir, dengeli kullanılmasını sağlar.
 • Dikkat ve konsantrasyon süresini uzatır.
 • Bellek süreçlerini güçlendirir.
 • Problem çözme ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirir.
 • Okuma, yazma, anlama, algılama ve öğrenme becerilerini geliştirir.
 • Dil ve konuşma ile ilgili problemlere yardımcı olur.
 • İnce ve kaba motor becerileri ile denge sisteminin gelişimini hızlandırır.
 • Özgüven ve motivasyonu arttırır.
 • Stres ve kaygı ile başedebilmeyi sağlar.
 • Zihni genç tutar.
Yazan: Ergun Karabulut
This article was read 2312 times.


Related Bulletins

More about brainwaves

In most of the SAS programmes we use Binaural Frequency Differentials (BFD), which aim to gently guide our naturally occurring brainwaves in a certain direction, either up or down, faster or slower.

Auditory processing in the brain

Sounds received through our right ear is mainly processed in the left brain half and sounds coming into our left ear are mainly processed in the right half.

Ear dominance

You know if you are right or left handed, unless you belong to the very select group of naturally ambidextrous people who are equally at ease using their right hand or their left hand for all tasks. There is also mixed handedness, where some tasks are more easily performed with one hand and other tasks more easily with the other hand. But apart from these exceptions to the rule, most people are either right or left handed.

Speeding up the brain

There is little doubt that faster and more efficient processing in the brain will help a person to perform better and achieve more. But is it possible to change how the brain processes information?